Inger Andersson ny ordförande för SLU

Inger Andersson, generaldirektör för Livsmedelsverket, har utsetts till ny styrelseordförande för SLU.

Regeringen har i dag utsett Inger Andersson till ny ordförande i styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Hon är i dag vice ordförande i styrelsen och avgående generaldirektör för Livsmedelsverket.

Tidigare ordföranden Ingrid Petersson lämnar posten eftersom hon blir ny generaldirektör för forskningsrådet Formas.

Inger Anderssons mandat löper ut vid kommande årsskifte, då en ny styrelse tillträder.