Djurägarna starkt kritiska mot kontrollanter

Under Jordbruksverkets djurskyddskonferens, som i år har fokus på kontroller, framkom att lantbrukarna är mycket kritiska till hur de bemöts av Länsstyrelsernas kontrollanter.

Det var Annika Bergman, själv grisbonde och ledamot av LRF:s förbundsstyrelse, som redovisade djurägarnas kritiska inställning. Bland annat hänvisade hon till fyra olika studier i ämnet som LRF lät genomföra under 2012.

Studierna visade bland annat att lantbrukarna anser att djurskyddskontrollanterna ofta saknar tillräcklig kompetens, att de hänger sig åt maktmissbruk, letar fel och inte i tillräckligt utsträckning ägnar sig åt motiverande samtal med lantbrukarna.

Men det lantbrukarna är allra mest kritiska till är att kontrollerna är oanmälda. Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen i Norrbotten, sa i sitt anförande att medvetenheten om detta är stor, men att kravet på att kontrollerna ska vara oanmälda kommer från EU-nivå.