DV i Dingle köper ut mottagningen

Distriktsveterinärernas mottagning i Dingle övergår i privat regi. Veterinärerna vid mottagningen har köpt verksamheten från och med årsskiftet. Den nya mottagningen har ett femårigt kontrakt med Distriktsveterinärerna om att upprätthålla jourverksamhet.

Bakgrunden till försäljningen är att veterinärerna på mottagningen i Dingle visade intresse för att driva verksamheten i privat regi.

– Det finns ett riksdagsbeslut med innebörden att distriktsveterinärmottagningar kan bjudas ut till försäljning om det finns önskemål hos personalen om att ta över verksamheten i privat regi. Vi kan då bjuda ut verksamheten till försäljning på den öppna marknaden och tar sedan ställning till de anbud som kommer in. I det här fallet kom det bara in ett anbud från ett företag som ägs av delar av den nuvarande personalen och som alltså fick köpa verksamheten, säger Jordbruksverkets stabschef Harald Svensson.

Enligt Håkan Henrikson, chef för Distriktsveterinärerna, kan Distriktsveterinärerna öppna mottagningar där det finns luckor, eller dra sig tillbaka där den privata marknaden säkrar tillgången på veterinära tjänster.

– Djurägarna kan känna sig trygga i att verksamheten i Dingle kommer att drivas vidare på ett bra sätt och vi har även tecknat ett femårigt avtal med mottagningen om att upprätthålla jour i området, säger Håkan Henrikson, chef för Distriktsveterinärerna.

Källa: Jordbruksverket