Dansk tandspecialist till Djursjukhusgruppen

Leopard hos tandläkaren

Leopard får rotfyllning

Djursjukhusgruppen förvärvar TandDyreklinikken i Måløv, nära Köpenhamn. Kliniken är internationellt erkänd för sin spetskompetens inom odontologi. Här får en leopard en tand rotfylld.

TandDyreklinikken grundades 2007 och har sedan dess haft ständigt ökande patientflöde. Kliniken tar emot ett tusental patienter per år hemmahörande i både Danmark och internationellt, ofta remitterade med anledning av svårare odontologiska åkommor. Grundare Jens Ruhnau är en av ett fåtal veterinärer i Europa som är diplomerad inom odontologi från EVDC – European Veterinary Dental College och håller i residentutbildningar.

TandDyreklinikkens kompetens inom oral kirurgi innebär flera unika fall och nyligen ansvarade Jens Ruhnau bl a för en tandoperation på en leopard. Operationen utfördes i två steg, där Jens och hans team först rotfyllde och tog avtryck på leopardens hörntand för att därefter tillverka en guldkrona. I steg två utfördes ytterligare en operation, då Jens och teamet fäste guldkronan på leopardens tand, vilket gjorde dentalfunktionen komplett – och leoparden till den enda i världen med guldtand.

Utöver den mer avancerade vården, erbjuder TandDyreklinikken allmän tandvård och tandhygien. Kliniken har som målsättning att stärka fokus på odontologi eftersom fler och fler djur lider av dålig munhälsa, vilket påverkar det allmänna hälsotillståndet.

Källa: Djursjukhusgruppen