Distriktsveterinärerna får Svenska Hygienpriset 2014

Sedan fyra år driver Distriktsveterinärerna ett kvalitetsarbete inom vårdhygien. Det är en stor utmaning för en geografiskt spridd organisation med verksamhet både på mottagning och ute i fält. Arbetet har därför belönats med Svenska Hygienpriset 2014.

– Priset är ett starkt erkännande för den struktur vi tillsammans byggt upp för vår interna vårdhygien. Utan alla medarbetares starka engagemang hade vi inte nått dit vi är i dag, säger Håkan Henrikson, chef för Distriktsveterinärerna.

Tack vare satsningen har nu basala hygienrutiner införts på distriktsveterinärernas mottagningar och i fältverksamhet. Nästa steg blir en e-utbildning som lanseras inom kort som en del av Distriktsveterinärernas fortsatta arbete med vårdhygien inom djursjukvård.

Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg betonar betydelsen av att arbeta strategiskt med hygienfrågor i den veterinära vården.

– Veterinärernas och djurägarnas förebyggande hygienarbete är viktigt både för djurhälsan och folkhälsan. God hygien bidrar till friska djur och friska djur behöver inte antibiotika. Sverige har ett unikt gott resistensläge och för att bibehålla det krävs ett fortsatt förebyggande hygienarbete och en ansvarsfull användning av antibiotika, såväl i den veterinära vården som i humanvården, säger han.

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. Priset delas årligen ut till organisation, företag, arbetsplats eller enskild person inom hälso- och sjukvård, tandvård, äldreomsorg eller veterinärmedicin som gjort betydande insatser inom hygienområdet. Bakom priset står Svensk Förening för Vårdhygien, som är ett forum för hygienfrågor och har 700 medlemmar.

Övriga mottagare av Svenska Hygienpriset 2014 är Sahgrenska Universitetssjukhuset och universitetssjukhuset i Örebro.