Nya professorer vid SLU

Den 3 april installationsföreläser 2014 års nya professorerna vid SLU. De tre första föreläsningarna handlar om syresättningen hos sövda hästar, ryttarens påverkan på hästens hållbarhet samt husdjursgenetik.

Görel Nyman är förste talare. Hon är veterinär och specialist inom narkos och smärtlindring. Hennes forskning syftar till att förbättra omvårdnaden och patientsäkerheten i samband med operation. Hon har bland annat utvecklat en metod som ökar syresättningen av blodet hos hästar under narkos, och därigenom minskar mjölksyrahalten i muskulaturen. Som första klinik i världen erbjuder nu UDS i Uppsala denna behandling vid narkos.

Epidemiologen Agneta Egenvall forskar om sjukdomar i djurpopulationer. I dag fokuserar hon på hästens hållbarhet. Bland annat har hon visat att den enskilde ryttaren eller tränaren har en stor inverkan på skadenivån bland europeiska hopphästar på elitnivå. För att få bättre kunskap om denna ryttar- och tränareffekt kombinerar hon statistikinsamling med studier av det biomekaniska samspelet mellan häst och ryttare då hästen rids.

Hossein Jorjani är husdjurgenetiker och arbetar med avel inom mjölkkoraser. Han är inriktad på kvantitativ genetik, och forskningen rör därmed egenskaper hos djuren som styrs av hundratals eller tusentals gener i samspel med olika miljöfaktorer. Han är i dag chefsgenetiker vid Interbull Centre, med säte vid SLU, och bidrar till utvecklingen av effektiva metoder för avelsvärdering av mjölkboskap i mer än 30 länder.

Källa: SLU