AniCura hämtar chef från Sandvik

AniCura utser Anna Sörelius till affärsområdeschef för större djursjukhus. Tjänsten är nyinrättad med fokus på verksamhetsförbättringar och erfarenhetsutbyte. Hon kommer närmast från Sandvik Mining i Amsterdam.

Anna Sörelius har lång erfarenhet av strategiska frågor och verksamhetsförbättring inom olika branscher, bland annat humanvården. Under flera år arbetade hon som management-konsult på McKinsey, både i Sverige och internationellt. Närmast kommer Anna från tjänsten som affärsutvecklingschef på Sandvik Mining i Amsterdam, där hon var teamansvarig för bland annat strategi och marketing. Anna har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH.

På AniCura kommer Anna bland annat att agera länk mellan verksamhetsledning och koncernledning samt bidra till ökat erfarenhetsutbyte mellan djursjukhusen.

– Min första utmaning blir att lära känna djursjukvårdsbranschen som är inne i en mycket intressant fas. Det blir också spännande att skapa förbättringar tillsammans med alla andra som är med på AniCuras resa, säger Anna Sörelius.

Hon tillträdde sin tjänst den 15 maj 2014.