VetFamily kommer till Sverige

AniCura lanserar VetFamily i Sverige. VetFamily beskrivs som ett partnerskap med erbjudanden kring samarbete och kvalitetsutveckling för oberoende djursjukhus och djurkliniker.

VetFamily startade i Danmark år 2000 som en frivillig partnerskapskedja inom djursjukvård. I dag är 40 djursjukhus och djurkliniker i Danmark anslutna till VetFamily. Anslutna verksamheter får stöd vad gäller kvalitetsarbete, kunskapsutveckling, inköp, marknadsföring och affärsutveckling, uppger AniCura, som förvärvade den danska verksamheten tidigare i år.

Målet med den svenska lanseringen är att erbjuda en samarbetsform till djursjukhus och djurkliniker som vill fortsätta som oberoende verksamheter.

”Anslutna medlemmar kan räkna med förbättrade inköpsvillkor och administrativ avlastning, vilket innebär mer tid till kliniskt arbete och vidareutbildning för personal”, heter det i ett pressmeddelande.

Statistik från Danmark uppges visa att anslutna djursjukhus och djurkliniker haft bättre ekonomisk utveckling än genomsnittet. Christian Hedborg, ansvarig för VetFamily Sverige, hoppas blir resultatet detsamma i Sverige.

– Jag är övertygad om att detta är ett oerhört attraktivt partnerskap för alla fristående djursjukhus och djurkliniker som, under oberoende former, vill fortsätta att utveckla sin verksamhet och minska administrationen, säger han.

VetFamily Sverige är ett dotterbolag till AniCura, men drivs helt självständigt. Verksamheten finansieras i dag av AniCura, men i framtiden räknar Christian Hedborg med att de kostnadsbesparingar, som han och hans medarbetare förhandlar fram med leverantörerna, kommer att delas mellan VetFamily och medlemmarna. Tillsammans med medlemsavgifter kommer detta att utgöra intäkter till verksamheten.

Förutom inköpssamverkan kommer VetFamily att erbjuda sina medlemmar informationsmöten och utbildningar, framför allt inom företagande. Medlemmar i VetFamily är ett inköpssamarbete och medlemmarna kommer inte att ha gemensamma skyltar och varumärken, utan fortsätta som självständiga kliniker.