AniCura utser affärsområdeschef i Norge

AniCura utser Øyvind Johnsen Brøgger till affärsområdeschef i Norge. Det är en nyinrättad tjänst med fokus på strategisk och operationell utveckling.

Øyvind Johnsen Brøgger uppges ha lång erfarenhet från verksamhetsutveckling inom olika områden i näringslivet. Närmast kommer han från en tjänst som managementkonsult i Bain & Company i Oslo. Inriktningen var då konsumentföretag. Øyvind Johnsen Brøgger har en Bachelor of Science från London School of Economics.

Inom AniCura kommer Øyvind Johnsen Brøgger bland annat att fungera som förbindelselänk mellan de verksamhetscheferna och koncernledningen.

Källa: AniCura