AniCura får ny ekonomichef

AniCura utser Björn Larsson till Chief Financial Officer, CFO. Han ersätter Mihai Gherman, som efter en tids allvarlig sjukdom går vidare inom företaget för att arbeta med centrala ekonomi- och finansprojekt.

Björn Larsson har gedigen erfarenhet av att arbeta med ekonomi- och finansfrågor, strategi och verksamhetsförbättring i olika branscher, bland annat decentraliserade tjänsteverksamheter. Tidigare arbetade Björn Larsson på KPMG, där han var ansvarig för projekt både i Sverige och internationellt. Närmast kommer han från The Riverside Company, där han var en del av investeringsorganisationen i Europa.

Björn Larsson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och är Chartered Financial Analyst (CFA). Han tillträder som CFO den 8 september 2014.

Källa: AniCura