AniCura utser verksamhetschef i Östergötland

AniCura utser Anna Hjälmdahl Trygg till Verksamhetschef i Östergötland. Hon har bakgrund som sjuksköterska inom humanvården.

Rekryteringen innebär strategisk, operativ samt administrativ förstärkning för AniCuras verksamheter i regionen.

Anna Hjälmdahl Trygg har många års erfarenhet av chefs- och ledarskapsarbete inom humanvården. Närmast kommer hon från tjänsten som enhetschef vid Barn- och ungdomssjukhuset på Universitetssjukhuset i Linköping, med ansvarsområde inom onkologi, neurokirurgi och diabetes. Fokus har varit på utveckling och förändringsarbete. Anna har en sjuksköterskeexamen samt olika ledarskapsutbildningar bl a från Karolinska Institutet.

AniCuras djursjukhus och djurkliniker i Östergötland innefattar AniCura Norsholms Djursjukhus, AniCura Djurdoktorn i Linköping, AniCura Kneippens Veterinärpraktik i Norrköping samt AniCura Smådjursmottagningen i Finspång.

Som Verksamhetschef i Östergötland kommer Anna i ett första skede att fokusera på verksamhetsplanering, övergripande strategi och samarbete.

– Min drivkraft är att, utifrån dagens verksamheter, skapa en välfungerande organisation i Östergötland. För mig är det oerhört viktigt med delaktighet och att låta alla medarbetare växa, säger Anna Hjälmdahl Trygg.

Hon tillträder som verksamhetschef den 15 september 2014.