Flatcoated-forskare behöver fler deltagare i studie

Flatcoated-forskare behöver fler deltagare i studie

Ett forskningsprojekt om hälsoläget hos Flatcoated retriever behöver fler deltagare. Veterinären och forskaren Maja-Louise Arendt vädjar om hjälp från kolleger som kommer i kontakt med hundägare.

Ett forskningssamarbete mellan Flatcoated retrieverklubbens avelsråd och hundgenetikgruppen på Uppsala universitet och SLU inleddes 2011. Syftet är att kartlägga hälsoläget hos Flatcoated retriever. Både epidemiologiska studier och molekylärgenetik används, och Agria står för finansieringen.

Projektet har nu varit i full gång i över ett år, och enligt Maja-Louise Arendt har gensvaret från hundägarna varit gott. Problemet är att det inte har kommit in tillräckligt många prov och deltagare. Därför vädjar nu Maja-Louise Arendt till kolleger som kommer i kontakt med ägare till Flatcoated retriever – uppmuntra dem att vara med!

Projektet kan delas upp i tre studier.

Delstudie 1: Är en långtidsstudie som ska kartlägga hälsan hos den årskull som föddes under 2012. Ett blodprov tas på hunden och skickas till hundgenetikgruppens biobank. Hundägaren fyller sedan i en enkät via webben. Årskullen följs genom livet och ger en bild på hur hälsan ser ut i den svenska populationen. Hittills har 243 prov samlats in 243 från hundar födda 2012, men det finns många fler hundar som skulle kunna delta i studien. Sista chans för att delta i projektet och skicka in blodprov och hälsoenkät är 31:a december 2014.

Delstudie 2: Består av en webbaserad dödsfallsrapportering som finns tillgänglig på Flatcoated retrieverklubbens hemsida. Alla hundar kan delta oberoende av vilket år de föddes eller dog.

Delstudie 3: En studie med fokus på hundar som drabbas av cancer. Här spelar inte födelseåret någon roll. Ett blodprov skickas till hundgenetikgruppens biobank och en webbaserad enkät fylls i. Ett antal sjuka hundar behövs, men också en referensgrupp bestående av friska äldre hundar (över 8 år).

Läs mer om studien på: http://www.frk.nu/hälsa/samarbetsprojektet-med-hundgenetikgruppen-15131407http://hunddna.slu.se.

För frågar om projektet kontakta forskare och veterinär Maja-louise.arendt@imbim.uu.se och/eller biobankskoordinator Susanne.Gustafsson@slu.se