SLU-veterinär får kirurgpris

SLU-veterinär får kirurgpris

Odd Höglund, SLU, har tilldelats föreningen SIKT:s stora forskningspris. Det skedde i samband med Kirurgveckan, årets stora sammankomst för Sveriges kirurger. Odd Höglund är veterinär och lektor i kirurgi vid SLU, och utvecklar kirurgiska implantat för säkrare och förenklad kirurgi.

Nya kirurgiska tekniker utvecklas vanligen för att möjliggöra snabbare, enklare och säkrare ingrepp, med minskad risk för komplikationer och snabbare återhämtning. Odd Höglund vid SLU:s institution för kliniska vetenskaper har utvecklat implantat som är baserade på självlåsande band som förenklar riskmoment inom kirurgin. Det är till nytta både för kirurgen och för patienten. Banden, som kan liknas vid buntband, är resorberbara, vilket innebär att de efter hand bryts ned av vävnaden och därmed kan lämnas kvar i kroppen.

Odd Höglunds första implantat var konstruerade för att förhindra blödning. Prissumman ska användas för fortsatt utveckling av implantaten, och närmast handlar det om anpassning för användning inom urologi och vid operation vid tjocktarmscancer.

– Priset innebär en viktig stimulans och också ett synliggörande av potentialen i tekniken, säger en glad Odd Höglund. Det här är en innovation som har utvecklats inom veterinärmedicinen vid SLU i samverkan med medicinteknisk industri, men det finns många möjliga tillämpningar inom humansjukvården.

Källa: SLU