Temadag om veterinärens roll i totalförsvaret

Sällskapet Äldre Veterinärer, SÄV, anordnar en temadag om totalförsvaret och veterinärens nya roll. Temadagen riktar sig till alla, även icke medlemmar i SÄV. Platsen är Väsby Djursjukhus utanför Stockholm och tiden den 22 oktober från och med kl 13.00.

Medverkande är Bo Rickard Lundgren, ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien, Thomas Svensson från Distriktsveterinärerna, Försvarsveterinär Börje Nilsson, Christina Arosenius från Svenska Blå Stjärnan samt djurskyddsprofilen Lili Päivärinta.

För mer info om program, pris och anmälan, kontakta programmakaren K G Linderholm på tel 08-800500.