Evidensia och SLU satsar på forskningssamarbete

Evidensia och Sveriges lantbruksuniversitet har skrivit ett intentionsavtal för att öka samarbetet. Målet är att tillsammans skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning inom veterinärmedicin och stärka den veterinärmedicinska kompetensen i Norden.

– Evidensia har som ett tydligt mål att bedriva forskning i frågor där patientnyttan är stor. Det är viktigt att våra medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling genom att undersöka kliniska frågeställningar som vi stöter på ofta. Extern validering av tänkbara projekt höjer kvaliteten och det är viktigt att forskningen sker i tätt samarbete med vetenskapliga aktörer. Därför är vi mycket glada för det här intentionsavtalet med SLU, säger Sverre Seierstad, forskningskoordinator på Evidensia Djursjukvård.

Samarbetsområdena är specificerade så här:
• Klinisk forskning inom veterinärmedicin och djuromvårdnad med fokus på sport- och sällskapsdjur.

  • Vidareutbildningar på nationell och internationell nivå för djurhälsopersonal.

– Vi ser detta som en början på ett samarbete med branschen. Vi hoppas på fler liknande avtal med fler aktörer och vi är glada över att ha påbörjat resan tillsammans med Evidensia, säger Torkel Ekman, prodekan på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap på SLU.

Evidensia och SLU samarbetar redan i dag i ett antal forskningsprojekt, bland annat om biomarkörer på friska katter och katter med hjärtsjukdomar, isolering av vanliga bakterier och virus vid kennelhosta samt serumnivåer hos hundar med testikelcancer. Forskningssamarbeten finns även på hästsidan.

Källa: Evidensia