Vanliga antibiotika räcker vid urinvägsinfektion hos hund

Vanliga antibiotika räcker vid urinvägsinfektion hos hund

Det finns ingen anledning att rutinmässigt använda antibiotika med brett spektrum vid urinvägsinfektioner hos hund. I väntan på svaret från bakteriologisk odling fungerar våra vanligaste antibiotika bra. Det framgår av en studie från Framtidens djurhälsa och djurvälfärd vid SLU.

Urinvägsinfektion är en vanlig orsak till att hundar behandlas med antibiotika. I den här studien analyserades hundurin som skickats in till SVA för bakteriediagnostik. Målet var att undersöka vilka bakterier som kan odlas fram och vilka antibiotika som dessa bakterier är känsliga för. Vi studerade också om typen av provtagningsmaterial spelade roll.

Den vanligaste bakterien var Escherichia coli. Stafylokocker var näst vanligast. Det var vanligare med stafylokocker i prov som förodlats på kliniken eller sjukhuset innan de skickades in. Bakterierna var känsliga för de vanligaste typerna av antibiotika. Multiresistens, det vill säga resistens mot tre eller fler olika typer av antibiotika, var ovanligt.