Markör för blodförgiftning hos tik hittad

Markör för blodförgiftning hos tik hittad

Blodkoncentrationen av akutfasproteinet SAA var förhöjd hos tikar med pyometra som drabbats av blodförgiftning, enligt en studie. Det rapporterar Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU.

Studiens avsikt var att hitta nya markörer för vilka tikar med pyometra som även drabbats av blodförgiftning. Pyometra är en av de vanligaste sjukdomarna hos tik och leder ofta till blodförgiftning. Det är viktigt att behandla blodförgiftningen snabbt för att öka chanserna för överlevnad, men diagnostiken är svår. Därför behövs nya markörer.

I den aktuella forskningsstudien mättes koncentrationerna av inflammatoriska markörer hos tikar med pyometra. Totalt ingick 31 tikar med livmoderinflammation i studien: 23 med och 8 utan blodförgiftning. Markörer som analyserades var albumin, C-reaktivt protein (CRP) och Serum amyloid A (SAA).

Blodkoncentrationen av akutfasproteinet SAA visade sig vara förhöjd hos tikar med pyometra som drabbats av blodförgiftning, medan koncentrationen CRP och albumin inte skilde sig åt mellan de två grupperna.

SAA är visserligen en ospecifik inflammatorisk markör som stiger vid flera sjukdomstillstånd, men i kombination med andra kliniska och laboratoriefynd kan informationen ändå vara till värdefull hjälp vid diagnostik av blodförgiftning. Ytterligare studier planeras för att undersöka SAA vid blodförgiftning orsakat av andra sjukdomar.

Länk till studien här.

Källa: Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd