SLU får nationellt referenslaboratorium för sjuka bin

SLU får nationellt referenslaboratorium för sjuka bin

Regeringen har beslutat utse SLU till nationellt referenslaboratorium för bihälsa. I praktiken innebär det att institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala fortsätter med en verksamhet som pågått sedan länge.
För att värna den framtida bihälsan behövs såväl diagnostik som forskning om sjukdomar hos bin. Vid institutionen för ekologi bedrivs sedan många år forskning och utbildning om honungsbin. Institutionen har en professur i biodling och bedriver också, som enda laboratorium i landet, diagnos av sjukdomar hos bin. Främst bitillsynsmän men också biodlare från hela landet skickar in bin, yngel eller nedfall från bikupan till SLU:s laboratorium. Hittills har diagnostikverksamheten utförts på uppdrag av Jordbruksverket.
I februari 2011 utsåg Europeiska kommissionen ett gemensamt referenslaboratorium för bihälsa, och i och med detta blev medlemsländerna skyldiga att inrätta minst ett motsvarande nationellt referenslaboratorium. Eftersom regeringens ambition är att så långt som möjligt dra nytta av befintlig verksamhet beslöt regeringen utse SLU till nationellt referenslaboratorium för bihälsa.
– Vi är glada åt beslutet som har stor betydelse för forskargruppens fortsatta verksamhet med bin, säger Eva Forsgren, forskare vid institutionen för ekologi.

(Källa: SLU)