Sluta pensionsspara!

Sluta pensionsspara!

Pensionssparar du privat? Sluta med det! Avdragsrätten för privat pensionssparande ska tas bort med början 2015. Men det går att spara till pension på andra sätt.

Vid årsskiftet sänks avdraget för privat pensionssparande från 12 000 kronor per år till 1 800 kronor. Det betyder att man högst kan spara 150 kronor i månaden med skatteavdrag under 2015. Från 2016 är det meningen att avdraget helt ska försvinna.

Om du pensionssparar genom autogiro bör du avsluta detta redan nu. Du kan inte lita på att banken eller försäkringsbolaget kommer att höra av sig, eller att alla kommer att stänga pensionsförsäkringarna för nya inbetalningar. Det pensionskapital du har sparat ihop finns kvar och förvaltas av försäkringsbolaget tills du går i pension.

Om ditt sparande bara löper på kommer du att betala skatt två gånger på pengarna. Nu när du sparar för skattade pengar, och sedan när du tar ut pengarna. Då blir det nämligen skatt som på vanlig lön.

Kontakta också banken eller försäkringsbolaget för att höra om det finns några andra försäkringar kopplade till ditt pensionssparande som försvinner när sparandet avslutas.

Det här betyder inte att du bör sluta spara till pensionen, utan att du ska spara på ett annat sätt. Det finns två sparformer som passar bäst:

• Investeringssparkonto, ISK, är ett konto utan avgifter, där du kan samla fonder, aktier och vanligt banksparande. Du kan köpa och sälja utan att deklarera, i stället dras en schablonskatt på kapitalet varje år. Skatten dras oavsett om sparandet har gått med plus eller minus under året. Du är inte inlåst i sparandet, utan kan ta ut pengarna när du vill.

Investeringssparkonto kan öppnas hos alla banker och nätmäklare.

+ Ingen inlåsning. Du slipper deklarera försäljningar. Inga avgifter på själva kontot, bara på fonderna. Det blir ingen skatt när du tar ut pengarna.
– Schablonskatten dras även om du gått back under året.

• Kapitalförsäkring. Du sparar via en bank eller ett försäkringsbolag, som tar en avgift. Den kan vara hög, så kolla i förväg. Du kan köpa och sälja utan att behöva deklarera, i stället dras en schablonskatt varje år – samma regler som gäller för ISK-sparande. Du kan antingen välja en ”traditionell” försäkring, vilket betyder att försäkringsbolaget sköter placeringarna, eller en fondförsäkring där du själv väljer placeringar.

Sparandet låst under en viss tid, oftast fem år och det kan vara både dyrt och krångligt att få ut pengarna i förtid.

+ Du slipper deklarera försäljningar. Det blir ingen skatt när du tar ut pengarna.
– Avgift till bank eller försäkringsbolag. Sparkapitalet är inlåst ett antal år. Dyrt få ut pengar i förtid. Schablonskatten dras även om du gått back under året.

Observera också att de nya skattereglerna bara gäller för privat pensionssparande, inte för företag som sätter av till anställdas pensioner.