AMH i serum visar om katten är kastrerad

AMH i serum visar om katten är kastrerad

Mätning av AMH i serum är således en säker metod att genom ett blodprov ta reda på om en katt är kastrerad eller inte, enligt en artikel från Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU.

Ibland vet man inte om en katt, till exempel en hittekatt, är kastrerad eller inte. Även kastrerade honkatter kan ibland visa ett löpningsliknande beteende och det beror ofta, men inte alltid, på kvarblivna äggstocksrester. Hos hankatter är det som regel lättare att avgöra kastrationsstatus, men det finns hankatter vars testiklar inte har vandrat ner till pungen, så frågeställningen finns även hos hanar.

Den vanligaste metoden för att ta reda på om en katt är kastrerad eller inte var tidigare kirurgisk, en buköppning. Ett blodprov är lindrigare för katten. I studien togs blodprov från intakta och kastrerade hon- och hankatter för att mäta ett hormon, anti-mülleriskt hormon (AMH), som produceras i äggstockar och testiklar.

Serumkoncentrationen av AMH var så låg att den inte var mätbar hos de kastrerade katterna medan den varierade mellan 1,3 och 81,3 ng/mL hos intakta katter. Mätning av AMH i serum är således en säker metod att genom ett blodprov ta reda på om en katt är kastrerad eller inte.