AniCura väljer journalsystemet Sanimalis

Journalsystemsleverantörerna Trofast i Sverige, ProfVet i Norge och Novasoft i Danmark har slutit ett långsiktigt avtal med AniCura gällande det veterinära verksamhets- och journalsystemet Sanimalis. Det framgår av ett pressmeddelande.

AniCura har genomfört en noggrann utvärdering av journalsystem på den nordiska marknaden, samt flera system på den europeiska marknaden, med målsättning att hitta ett gemensamt journalsystem för sina djursjukhus och djurkliniker i Skandinavien. Utvärderingsprocessen har lett fram till beslutat att Sanimalis är det system som är bäst lämpat för AniCuras verksamhet och behov.

Sanimalis är ett resultat av många års ansträngningar att skapa ett framtidsorienterat journalsystem med en internationell plattform.

Källa: Sanimalis