Webbkamera stärker banden mellan djur och ägare

Djurägare som kan se sitt djur via en webbkamera i buren på djursjukhuset upplever minskad oro och stress för sitt djur. Det berättade Joris H Robben från universitetsdjursjukhuset i Utrecht på BSA-kongressen.

Joris H Robbens anförande var det första under de tre dagarna i Göteborg, då Blå Stjärnan Akademien arrangerar en kongress för veterinärer och djursjukvårdare. Temat är den neurologiska patienten, men webbkamerorna uppskattas av alla typer av patienter – eller snarare deras ägare.

Metoden att använda webbkameror användes först på humansidan inom den neonatala intensivvården. Mammor som skrivs ut från sjukhuset kan när som helst se sitt barn som ligger kvar där. Joris H Robbens fick veta att kameran stärkte bandet mellan mor och barn och lugnade mamman. Han funderade över om samma sak skulle ske om en webbkamera sattes in i burarna på djursjukhuset.

Nu har sådana kameror monterats in i burarna på universitetsdjursjukhuset i Utrecht och djurägarna kan enkelt logga in och följa sitt djur dygnet runt.

För att se om effekterna verkligen blev så positiva har Joris H Robben och hans team gjort en utvärdering, och funnit att – ja, även de flesta djurägare blir lugnare och får totalt sett en mer positiv upplevelse av djurets sjukhusvistelse. Några djurägare uppfattade dock webbkameran som negativ, främst för att de inte kunde låta bli att titta i tid och otid.

Sköterskorna, då vilken upplevelse har de av webbkameran? Man kan tänka sig att deras integritet skulle ta skada av att djurägarna kan se när de sköter om djuren.

– I och med att de har möjlighet att stänga av kameran, upplever de inga integritetsintrång. Däremot var det en del sköterskor som blev illa berörda av att ett fåtal djurägare såg väldigt negativt på kamerorna, sa Joris H Robbens.

Se vilka som var på BSA-kongressen här.