AniCura: Samma prisutveckling som tidigare

Folksams vd Jens Henriksson anklagade nyligen AniCura och Evidensia för att ta ut alltför höga priser och hotade med att Folksam skulle styra över vården till fristående kliniker. Nu får han mothugg av AniCura.

Enligt Jens Henriksson har försäkringsbolaget sett en ”enorm” ökning av kostnader för skadehantering inom djurförsäkringar de senaste åren. De största fakturorna kommer från Evidensia och AniCura. Kostnaderna för vård hos dessa kedjor låg uppemot 40 procent högre än i den övriga djursjukvården, menade han i en intervju i Dagens industri.

Nu besvarar AniCura kritiken.

”Sedan AniCura bildades i november 2011 har den genomsnittliga prisökningen inom företaget varit cirka 2-3 procent per år, i linje med den historiska prisutvecklingen i branschen”, skriver man i ett pressmeddelande. Man påpekar också att AniCuras djursjukhus och kliniker självständigt sätter sina priser på sina lokala marknader.

AniCura framhåller att många av deras djursjukhus är fokuserade på specialistvård, vilket alltid ger en högre snittdebitering än kliniker som har en större andel basvård.

Landvinningar inom djursjukvården, tillsammans med hög försäkringsgrad och möjligheten för djurägare att fritt välja djursjukhus är andra förklaringar till att försäkringsbolagens kostnader har ökat, framhåller AniCura och fortsätter:

”Ersättningar för djursjukvård är djurförsäkringsbolagens största kostnad så det är naturligt att de vill att den ska vara så låg som möjligt. Detta får dock aldrig gå ut över kvalitet, djurets bästa och djurägarens möjligheter att själv bestämma var, när och vilken djursjukvård som passar bäst vid varje givet tillfälle.”