AniCura växer i Norge

AniCura förvärvar Gjøvik Dyreklinikk i Oppland, Norge.

Gjøvik Dyreklinikk grundades 1988 och tar emot cirka 8 000 patienter årligen. Verksamheten erbjuder veterinärmedicinsk kompetens inom bland annat kirurgi och ortopedi, med fler än 250 utförda TPLO-operationer, samt oftalmologi och internmedicin.

De senaste åren har större investeringar gjorts i nya lokaler samt i laboratorie-utrustning som möjliggör analys av bland annat hormoner, biokemiska substanser och hematologi. Djurkliniken är därutöver försedd med modern bilddiagnostisk utrustning i form av digitalröntgen och ultraljud samt ett välutrustat tandrum med digital tandröntgen.