Evidensia: Vi höjer priserna 3 procent per år

Nu svarar Evidensia på Folksams kritik om priserna i djursjukvården. Hos Evidensia ligger prishöjningarna som tidigare på cirka 3 procent per år, skriver företaget i ett pressmeddelande.

”Det är med stor förvåning vi tagit del av Folksams utspel. Vi känner inte igen oss och vet inte var siffrorna kommer ifrån eftersom vi inte har fått se Folksams faktaunderlag”, skriver Evidensia som tror att Folksam har jämfört kostnader utan att ta hänsyn till skillnader i sjukdomsförlopp, olika behandlingar och diagnoser.

”Folksam erkänner själva att man inte tagit med kvalitetsskillnader i sin beräkning, och man tycks även bortse från vilken tid på dygnet vården givits. Detta vittnar om brister i kunskap om hur veterinärbranschen fungerar”, skriver Evidensia.

I pressmeddelandet försäkrar Evidensia att all prissättning sker lokalt på respektive klinik och djursjukhus, och att prishöjningarna som tidigare ligger prishöjningarna i snitt på runt 3 procent per år.

”Vi ger inga vinstutdelningar till våra ägare utan all vinst stannar kvar i bolaget för framtida investeringar. Ett exempel på det är att vi nu har möjlighet att bygga ut och modernisera fem av våra djursjukhus i Sverige – för ökad tillgänglighet och ett tryggare djurägande i Sverige”, skriver Evidensia.