Ny SLU-rektor föreslagen

Peter HögbergProfessor Peter Högberg, Umeå föreslås bli ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.

Peter Högberg är 60 år, professor i skoglig marklära och i dag dekanus för SLU:s skogsvetenskapliga fakultet.

Det är styrelsen för SLU som föreslår ny rektor, det slutgiltiga beslutet tas av regeringen senare i vår.

(Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU)