Kortison hjälper inte ormbitna hundar

Kortison hjälper inte ormbitna hundar

Hundar som har blivit huggormbitna uppvisar samma allmäntillstånd och svullnad dagen efter bettet, oavsett om de fått kortisonbehandling eller inte. Det visa en ny studie, enligt Framtidens Djurhälsa och Djurvälfärd vid SLU.

Varje år veterinärvårdas 1500-2000 hundar i Sverige på grund av huggormsbett och det diskuteras mycket om ormbitna hundar bör behandlas med kortison eller inte. Syftet med denna studie var att undersöka om en injektion med kortison (prednisolon) får ormbitna hundar att må bättre eller minskar graden av svullnad omkring bettet.

Studien utfördes i ett samarbete mellan veterinär Erika Brandeker vid Evidensia Södra Djursjukhuset och forskare vid SLU. Totalt inkluderades 75 huggormsbitna hundar i studien, efter att ägarna gett sitt godkännande. Hundarna fick kortison eller verkningslös placebo. Varken veterinär eller djurägare visste vilken behandling som gavs.

Samma dag som hundarna blivit bitna hade 80 procent av dem ett nedsatt allmäntillstånd. Dagen efter hade siffran sjunkit till 25 procent, och svullnaden hade minskat. Någon effekt av kortisonbehandling kunde inte påvisas; det var ingen skillnad i allmäntillstånd eller svullnad beroende på om hundarna fick kortisonbehandling eller placebo.

Studien ger inte stöd för rutinmässig kortisonbehandling av huggormsbitna hundar.

Länk till artikeln här.