De blev Årets Djursjukskötare och Årets Djurvårdare 2015

De blev Årets Djursjukskötare och Årets Djurvårdare 2015

Årets Djursjukskötare heter Elisabet Lundgren, Saxtorps Hästklinik, och M​atilda Nyberg f​rån Djursjukhuset i Sundsvall blev Årets Djursjukvårdare.

Utmärkelserna Årets Djursjukskötare och Årets Djurvårdare delades ut vid en prisceremoni i Karlstad i lördags kväll under VeTA-dagarna. Elisabet Lundgren blev Årets djursjukskötare och Matilda Nyberg Årets djursjukvårdare.

Det är tredje året som utmärkelserna delades och ut prisutdelare var Joakim Isaacsson, marknadschef på ApoEx och Katarina Norrman, ordförande i RAID. Dessutom dök en hemlig prisutdelare upp under kvällen, nämligen Marianne Tornvall, Årets Veterinär 2014.

Ur motiveringarna:

Elisabet Lundgren: ”M​ed en synnerligen ansvarsfull insats i en verksamhet som kräver ett personligt engagemang och en förmåga att överblicka flödet i arbetsdagen har Elisabet skapat en trygg tillvaro för både kollegor och patienter. Genom att vara ett nav i hjulet som får arbetet att fungera friktionsfritt är hon ett stort föredöme och en stor inspirationskälla för övriga djursjukskötare.”

Matilda Nyberg: ”G​enom en personlig strävan att hela tiden lära sig mer och utvecklas inom sina kunskapsområden befinner sig Matilda steget före, både när det gäller moment i arbetsdagen och sitt eget arbete. Detta gör hon på ett alltid lika positivt sätt och med en glädje som spontant delas med hennes kollegor. Tack vare sitt engagemang och starka drivkraft att utvecklas är Matilda ett stort föredöme och en stor inspirationskälla för övriga djurvårdare.”

– Vi på ApoEx träffar dagligen djursjukskötare och djurvårdare och är djupt imponerade av deras arbete. Genom utmärkelsen vill vi göra privatpersoner mer medvetna om det kompetenta arbete som dessa yrkesgrupper gör , säger Joakim Isaacsson på ApoEx.

Du hittar fler bilder från VeTA-dagarna och prisutdelningen på VeterinärMagazinets Instagram, #veterinarmagazinet.