Katter slappnar av till klassiskt

Katter slappnar av till klassiskt

En portugisisk studie visar katter på slappnar av till klassisk musik på operationsbordet.

Tolv kattor som skulle kastreras fick lyssna på tre olika musikstilar under operationen. Alla var nedsövda och utrustade med hörlurar. Först mättes andningsfrekvens och pupilldilatation under två minuter av tystnad för att ta fram kontrollvärden för varje patient. Därefter fick de nedsövda kattorna lyssna på två minuter var av klassisk stråkmusik, popmusik och hårdrock. Ordningen slumpades för varje patient. Resultatet visade att den klassiska musiken hade en lugnande effekt på kattorna, vilket syntes på den lägre andningsfrekvensen och de mindre pupillerna. Popmusiken gav en något mer stressad reaktion medan hårdrocken gav högst värden och var således mest stressande.

 

Källa: Journal of Feline Medicine and Surgery