Varmare klimat ger sämre reproduktion hos röding

Varmare klimat ger sämre reproduktion hos röding

När sommartemperaturen stiger påverkas rödingen negativt. Äggöverlevnaden blir lägre och äggen mindre.

Röding har odlats i Sverige sedan 1970-talet. I början för stödutsättning i sjöar, t.ex. för det populära pimpelfisket, men på senare tid odlas rödingen mest som matfisk. Forskningsstationen VBCN i Kälarne har varit centrum för produktionen av sättfisk.

SLU startade ett avelsprogram för röding i mitten av 80-talet. Efter trettio år och åtta generationer är resultatet en snabbväxande röding med god köttkvalitet. Samtidigt har överlevnaden av äggen minskat och sommartemperaturen stigit med två grader i genomsnitt.

Rödingens äggproduktion har dokumenterats under 28 år i Kälarne varför vi kunde visa att äggöverlevnaden påverkades negativt av ökande sommartemperatur. Att utvecklingen beror på höga sommartemperaturer bekräftades av att äggöverlevnaden var dubbelt så hög och äggstorleken större hos föräldrafiskar av samma ursprung som hölls i kallare sommarvatten.

Som ett resultat av studien har en ny ledning med kallare sommarvatten installerats i forskningsstationen vilket har gett högre äggöverlevnad.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU.

Foto: