5 miljoner satsas på bihälsa

5 miljoner satsas på bihälsa

Jordbruksverket fördelar 5 miljoner kronor inom det nationella honungsprogrammet. I de beviljade projekten för 2016 ligger betoningen på häslofrågor för bin.

De projekt som får anslag har också fokus på utbildning och kontaktskapande arrangemang för biodlarna. Honungsprogrammets syfte är att utveckla näringen och komma tillrätta med de problem som finns, bland annat en omfattande bi-död.