Här är Sveriges sjukaste hundras

Här är Sveriges sjukaste hundras

Dogue de Bordeaux är Sveriges sjukaste hundras med flest veterinärbesök, medan finsk spets tillhör de friskaste. Den friskaste kattrasen är ragdoll och sjukast är siameser. Det visar Agrias statistik.

Agria Djurförsäkring har under flera års tid sammanställt och bearbetat underlag om hälsotillståndet för svenska hundar och katter. Statistiken bygger på att djuret besökt veterinären och överskridit gränsen för försäkringens självrisk.

En av Sveriges friskaste hundraser är finsk spets och den friskaste kattrasen är ragdoll. Ragdollen besöker veterinären lika sällan som huskatter och är hack i häl efter den finska spetsen.

En annan jämförelse visar att hundrasen dogue de bordeaux blir så sjuk att den går till veterinären mer än dubbelt så ofta som hundar i allmänhet.

Orsaken till hundars veterinärbesök beror bland annat på hundarnas mycket stora variationer i både storlek och utseende. I Sverige finns 350 registrerade hundraser och ett 30-tal kattraser. Av alla hundar i Agria är 80 procent renrasiga, medan motsvarande siffra för katter är 10 procent.

Generellt kommer hundar till veterinären dubbelt så ofta som katter. Det kan förklaras med katternas livsstil – utekatters sjukdomar kanske inte alltid uppmärksammas snabbt av ägarna.

Antal unika veterinärbesök/10 000 försäkrad katt eller hund

– Dogue de bordeaux 2700

– Alla hundar 1300

– Siames 1250

– Ragdoll 760

– Huskatt 750

– Finskspets 650

 

Källa: Agria