Ulrika Grönlund lämnar SLU – blir kvalitetschef på AniCura

Ulrika Grönlund lämnar SLU – blir kvalitetschef på AniCura

Ulrika Grönlund, för närvarande universitetslektor vid SLU där hon undervisar veterinär- och djursjukskötarstudenter i vårdhygien, har värvats till AniCura. Där får hon titeln Group Medical Quality Manager.

På AniCura blir Ulrika Grönlund ansvarig för frågor som rör vårdhygien, patientsäkerhet och hållbar antibiotikaanvändning.

Ett gemensamt kvalitetssystem ska tas fram inom koncernen, som innefattar metoder för att mäta kvaliteten och följa upp den vårdhygieniska standarden, vårdrelaterade infektioner samt antibiotikaanvändning. I botten är Ulrika Grönlund veterinär och har tidigare arbetat som expert inom antibiotika på SVA.

– Det ska bli spännande och roligt att lämna staten för att gå över till det privata näringslivet och jobba mer direkt med verksamheten. Jag tycker också att AniCura har en sund kultur som inte är så toppstyrd, utan där kliniker har kvar viss självständighet. Jag kan komma med rekommendationer och räcka en hjälpande hand, säger Ulrika Grönlund.

Enligt ett pressmeddelande kommer Ulrika även att underlätta utarbetande av planer för vårdhygien och antibiotikaanvändning inom AniCura, med hänsyn till bestämmelser och lagstiftning i de olika länderna, stödja verksamheterna i deras vårdhygienarbete, samt utbilda och sprida information om best practice inom patientsäkerhet och antibiotikaanvändning.

Ulrika Grönlund disputerade 2004 på juverinflammationer hos ko. Hon är 46 år, bor i Gottsunda utanför Uppsala och ska nu börja pendla till Albano utanför Stockholm där AniCura har sitt huvudkontor.