Antibiotikafri metod förebygger infektion

Antibiotikafri metod förebygger infektion

En forskare vid University of Wisconsin-Madison har utvecklat en antibiotikafri metod att skydda produktionsdjur från infektioner.

Antibiotikaresistens är ett omfattande globalt problem som leder till ökad spridning av multiresistenta bakterier. I många länder används antibiotika i förebyggande syfte, framför allt i lantbruket. Närmare 80 procent av all antibiotika i USA används i köttproduktionen. Studien har fokuserat på interleukin 10 (IL-10), ett protein som stänger av immunsvaret. IL-10 kan aktiveras av vissa patogener i magtarmkanalen via en så kallad macrophage migratory inhibition factor (MIF). Inför studien vaccinerades värphöns med IL-10 och började producera antikroppar mot proteinet. Antikropparna hamnade även i äggen. Dessa blandades ut i fodret till ett antal olika försöksdjur som därigenom fick i sig antikroppar mot IL-10. I ett försök med 300 000 kycklingar var samtliga djur som fått i sig antikropparna skyddade mot koccidios. Liknande studier med nötboskap visade ett ökat skydd mot infektionssjukdomar. Nyfödda kalvar som fått antikroppar i tio dagar hade exempelvis hälften så många respiratoriska sjukdomar jämfört med en kontrollgrupp. Nu finns förhoppningar om att behandlingsmetoden kan leda till bibehållen produktivitet och lönsamhet samtidigt som antibiotikaanvändningen i världen kan minska.

Källa: University of Wisconsin-Madison