Monica Hedberg tillbaka till Strömsholm

Monica Hedberg tillbaka till Strömsholm

Leg djursjukskötare Monica Hedberg är tillbaka på Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm, dit hon kom som vikarie första gången 1984. Den 13 april i år började hon som biträdande avdelningsföreståndare på mottagningen. Då var det 17 år sedan hon slutade där.

– Men nu är jag alltså tillbaka. Det är mycket jobb här, men kul, säger hon. Det är en fantastisk känsla när man kan lugna ett stressat djur så att det går att utföra undersökningar och ta blodprover och höra djurägaren säga att det aldrig fungerat så bra tidigare. Jag försöker jobba med att skapa lugn och visa respekt för både djur och djurägare. Det går inte att lura barn och djur när det gäller känslor, för de är alldeles för naturliga. De känner dina känslor innan du vet om dem själv. Därför är det kul att jobba både med djur och med barn. Jag har erfarenhet av bägge delarna.

Sedan Monica slutat på Strömsholm 1998 pluggade hon till sjuksköterska och jobbade med njurmedicin och medicinsk akutvård. Hon läste vidare till distriktssköterska och jobbade i Norge, i äldrevården och med barnhälsovård. Men hennes gamla kolleger tyckte att hon skulle återvända till djurhälsovården och strax innan övergångstiden för äldre sköterskor gick ut i december 2014, gjorde hon tentamen i Uppsala och fixade alla intyg som behövdes. Allt gick vägen och hon fick sin legitimation till djursjukskötare. Strax efteråt ringde sjukhuschefen Mia Runnérus och erbjöd henne jobb på Specialistdjursjukhuset Strömsholm.

– Och på den vägen är det, säger Monica Hedberg.

Text: Kerstin Stålbrand