Därför ökar diabetes hos katt

Därför ökar diabetes hos katt

Människor och katter är lika försoffade, vilket är en av förklaringarna till att typ 2 diabetes hos katter ökar. Det är en av flera slutsatser som veterinär Malin Öhlund vid SLU har dragit av sin forskning.

Livsstilsfaktorer som övervikt och stillasittande liv har ökat hos katter. Det är sannolikt orsaken till att diabetes blir vanligare. Men även ärftliga faktorer spelar in.

– I vårt forskningsprojekt analyserar vi vävnadsprover från katter som haft diabetes för att se vilka gener som fungerar och vilka som inte fungerar. Det jämförs sedan med friska katters gener, säger Malin Öhlund.

Den vanligaste typen av diabetes hos katt är mycket lik människans typ 2-diabetes. Hos människa har man hittat mer än 70 olika gener som är kopplade till en ökad risk för sjukdomen. Malin Öhlund hoppas därför att hennes forskning på katter kan komma människor till godo.

Just nu pågår flera forskningsprojekt för att ta reda på varför katter drabbas av diabetes och vilka riskfaktorerna är. Vissa raser är mer drabbade än andra. Genom att analysera Agrias djurförsäkringsstatistik med uppgifter om 500 000 katter, har flera intressanta slutsatser kunnat dras:

Raserna burma, russian blue, norsk skogskatt och abessinier har förhöjd risk att drabbas av diabetes, medan bengal, birma, perser, ragdoll och brittisk korthår har nedsatt risk. Vid en jämförelse mellan alla huskatter och alla raskatter, hade huskatterna cirka 20 procent högre risk för diabetes jämfört med raskatterna. Risken att drabbas av diabetes är dubbelt så stor för hankatter som för honkatter.

– Det viktigaste som kattägare kan göra för att undvika diabetes, är att hålla sin katt i normalt hull eftersom övervikt är den största enskilda riskfaktorn. Studier visar att mellan varannan och var tredje katt är överviktig. Anledningarna är att katter och människor delar livsstil i våra hem – vi äter för mycket i förhållande till fysisk aktivitet, säger Malin Öhlund.

Nästa steg i forskningsprojektet är att följa upp studien med en stor enkät, där syftet är att kartlägga skillnader mellan katter som fått diagnosen diabetes och friska katter.

Några råd till djurägare för att förebygga diabetes hos katt:

  • Håll katten i normalt hull.
  • Aktivera katten och se till att den får ordentligt med motion varje dag, även om den lever som innekatt.
  • Ge blöt mat istället för torrfoder, särskilt om katten är överviktig. Blöt mat innehåller mer vatten, som kan ge en bättre mättnadskänsla.
  • Håll koll på hur mycket katten äter – ge portionsgivor istället för att alltid ha torrfoder stående i skålarna.
  • Katten ska äta kattfoder och inte samma mat som husse och matte. Människornas mat innehåller ofta mer fett och kolhydrater än kattfodret.

Malin Öhlund kommer att medverka vid Agrias och SKK:s forskningsseminarium den 21 november i Upplands-Väsby.

Källa: Agria