Djursjukskötarna skärper tonen i nytt riksförbund

Ett trettiotal djursjukskötare, medlemmar i fackförbundet Naturvetarna, har bildat en ny professionsförening: Djursjukskötarnas Riksförbund.

– Vill vi höja statusen för djursjukskötare och få upp lönerna eftersom att det är ett legitimationsyrke med ett högre ansvar. Det känns både utmanande och spännande, säger nyvalda ordförande Elisabeth Lindström som arbetar på djursjukhuset Anicura i Bagarmossen utanför Stockholm.

Arbetsmiljön är en annan viktig fråga för djursjukskötarna. Ständig personalbrist gör att många jobbar för mycket, vilket i vissa fall leder till sjukskrivning eller till och med utbrändhet. Föreningen ska jobba för att få ett bättre grepp kring arbetstiden.

– Vi vill ha ett bättre avtal än det vi har i dag. Exempelvis behöver dygnsvilan ses över och även OB-tillägget.

Fler utbildningsplatser behövs eftersom det råder en skriande brist på djursjukskötare. SLU är det enda lärosätet i Sverige, där 40 personer har utbildats årligen. SLU har utökat antalet platser med tio i år, men det kommer ändå inte att täcka behovet.

Djursjukskötarnas Riksförbund är en professionsförening inom Naturvetarna. Elisabeth Lindström och de andra styrelsemedlemmarna är nu i full färd med att värva kolleger runt om i landet. Om en månad kommer den nya styrelsens fem medlemmar att gå en styrelseutbildning i Naturvetarnas regi.

Senare i höst släpper Naturvetarna en rapport om djursjukskötares arbetsmiljö. Den baseras på en enkät som skickats till djursjukskötare i hela Sverige.

Källa: Djursjukskötarnas Riksförbund