Hudiksvalls Smådjursklinik startar i Ljusdal

Hudiksvalls Smådjursklinik startar i Ljusdal

När Evidensia lägger ner sin klinik i Ljusdal, passar Hudiksvalls Smådjursklinik på att expandera. Genom att starta en ny klinik i Ljusdal.

– Vi räknar med att öppna en ny klinik i Ljusdal under våren. Just nu tittar vi på lokaler, säger Birgitta Sjölin, verksamhetschef på Hudiksvalls Smådjursklinik.

I dag har man verksamhet i Hudiksvall och i Söderhamn, och med tillskottet blir det alltså tre kliniker. För att förenkla pågår en process om att byta namn till Hälsinge Smådjursklinik.

Blivande Hälsinge Smådjursklinik ägs av fem av de sex veterinärerna som arbetar där. Birgitta Sjölin själv är leg djursjukskötare och anställd verksamhetschef.

– Vi har mycket bra personal. Fyra av veterinärerna är specialister på hundens och kattens sjukdomar. Vi tror att vi är en attraktiv arbetsplats som kan erbjuda stora möjligheter till vidareutbildning eftersom vi har Jordbruksverkets tillstånd att utbilda specialister, säger Birgitta Sjölin.

Dessutom gläds hon åt att verksamheten har så många som 10 djursjukskötare. Nu tillkommer ytterligare en, som kommer tillbaka efter att ha arbetat på Evidensia i Ljusdal.

– Nu ska jag rekrytera fler veterinärer, säger Birgitta Sjölin.

Hon och ägarna till kliniken är övertygade om att det är strategiskt rätt att starta en ny klinik i Ljusdal nu. Patientunderlaget är stort, och kunderna är vana sedan 70-talet att det finns en smådjursklinik där.

– Tidigare har vi inte velat konkurrera med Evidensia på en så liten ort, men när vi fick veta att de lägger ner i Ljusdal tyckte vi att det uppstod ett guldläge, säger Birgitta Sjölin.

På Evidensia vill man ännu inte kommentera nedläggningen i Ljusdal, utan ber att få återkomma.