Kyckling orsakade utbrott av campylobacter

Kyckling orsakade utbrott av campylobacter

Kyckling var den troligaste orsaken till den ovanliga ökningen av sjukdomsfall av campylobacterinfektion i slutet av 2015. Det visar de preliminära resultaten där bakterieisolat från kyckling och humanfall från samma tidsperiod har jämförts, skriver SVA.

Ovanligt många personer blev sjuka i campylobacterinfektion under november och december 2015. Under samma tid sågs även en ökning av andelen kycklingflockar där campylobacter påvisats. Bakterier från kyckling och från insjuknade personer har jämförts med hjälp av helgenomsekvensering, där hela arvsmassan analyseras. De preliminära resultaten visar att majoriteten av de analyserade bakterieisolaten från kyckling och från personer med campylobacterinfektion är tydligt kopplade.

Dessa isolat är däremot inte relaterade till det tidigare utbrottet under vintern 2014-2015. Även i det utbrottet fanns ett samband mellan människa och kyckling.

Under januari i år har antalet insjuknade personer återgått till det förväntade och andelen kycklingflockar med campylobacter har reducerats kraftigt. Utredningarbetet pekar på vikten av att upprätthålla och bibehålla effektiva åtgärder inom kycklingproduktionen.

Genom det mångåriga övervakningsprogrammet, som är ett samarbete mellan Svensk Fågel och flera myndigheter, har man på ett tidigt stadium kunnat upptäcka campylobacter. Detta gör att branschen snabbare kan genomföra åtgärder. I ett internationellt perspektiv har Sverige ett bättre smittläge hos kycklingar än de flesta andra länder, skriver SVA. Utredningen har skett i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och SVA, tillsammans med de kliniska mikrobiologiska laboratorierna.