Personalen viktigaste brandskyddet

Personalen viktigaste brandskyddet

–Välutbildad personal som kan agera tidigt och snabbt är det viktigaste om man vill undvika stora skador vid brand. Det säger Thomas Reichert, restvärdesledare vid branden på Strömsholm.

Just vid branden i Strömsholm agerade personalen mycket bra, poängterar han. Bristerna hade att göra med själva byggnaden. Hålen där ventilationsrör, elkablar och bredband gick var inte tätade, och byggnaden var inte uppdelad i brandsektioner. Det gjorde att röken spreds snabbt.

–Det här är typiskt för gamla byggnader som byggts till och om i flera omgångar, säger Thomas Reichert.

Den som håller på att genomföra en om- eller tillbyggnad av ett djursjukhus eller klinik har en hel del kunskap att hämta från Strömsholm. Här är några av de viktigaste punkterna enligt Thomas Reichert:

  • Se till att byggnaden sektioneras, så att branden inte omedelbart sprids mellan olika avdelningar.
  • Täta ordentligt när nya ledningar av alla slag dras genom byggnaden.
  • Låt inte brännbart material samlas på vinden och framför allt inte i utrymningsvägar.
  • Installera ordentliga internlarm och utbilda personalen på evakuering.
  • Se över den brandtekniska avskiljningen mot tak.
  • Kolla regelbundet alla elskåp, blinkande lysrör och kontakter. Se till att inget glappar, då kan det uppstå ljusbågar. Skruva fast kontakter ordentligt. Åtgärda alla brister omedelbart.
  • Skapa rutiner för att rapportera tillbud så att brister verkligen blir åtgärdade.

Läs hela artikeln i VeterinärMagazinet nr 1/2016.