Djursjukskötarna slår larm om arbetsmiljön

Djursjukskötarna slår larm om arbetsmiljön

Åtta av tio djursjukskötare anser att arbetsbelastningen är för hög, och 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Det framgår av en undersökning som genomförts av Naturvetarna.

Uppgifterna bygger på ett pressmeddelande från Naturvetarna, som nu kräver att arbetsgivarna vidtar åtgärder eftersom problemen anses så allvarliga. Bland dem som arbetar på en klinik som fusionerats på senare år, uppger 80 procent att det har funnits arbetsmiljöproblem det senaste året.

– Situationen är akut och förvärras ytterligare, kommenterar Ivar de la Cruz, ordförande i Naturvetarna i pressmeddelandet.

Svt Örebro har gjort ett inslag om arbetssituationen inom djursjukvården och då bland andra intervjuat Svensk Djursjukvårds branschansvariga, Maria Lundvall. Hon är medveten om problemen, men ser inte hur branschen ska kunna lösa dem.

– Vi har inte makten att lösa problemen. Det handlar om att utbilda fler, och vi försöker påverka för att få mer resurser till utbildningen, säger hon i inslagen.

Källor: Naturvetarna, Svt