VeTA-dagarna: Nya regler för röntgen på väg

VeTA-dagarna: Nya regler för röntgen på väg

 

Det finns förbättringspotential för personal inom djursjukvården när det gäller användning av röntgen. Det säger Lena Hyrke, Strålsäkerhetsmyndigheten, som är en av utställarna på VetTA-dagarna, som nu pågår i Stockholm.

I februari 2018 träder nya föreskrifter i kraft, bland annat när det gäller tillstånd för röntgenverksamhet.

Samtliga föreskrifter ses över, däribland djursjukvården. Det handlar om röntgen på smådjur (även exotiska djur) och häst, nukleärmedicin och strålbehandling. I dag är all verksamhet tillståndspliktig, men i framtiden blir röntgen av smådjur och eventuellt häst endast anmälningspliktig. Nukleärmedicin och strålbehandling blir tillståndspliktig även i framtiden.

Förändringen kan ses som en lättnad, men Strålsäkerhetsmyndighetens inspektioner eller utvärderingar kommer inte att minska.

Just inom djursjukvården ser Strålsäkerhetsmyndigheten brister, om man jämför med humanvården. Där finns ofta röntgenexperter, läkare och sjukhusfysiker att tillgå.

Många jobbar ändå säkert även inom djursjukvården, påpekar Lena Hyrke. Men det gäller att följa de rutiner som finns.

– Vi ser att det till exempel är vanligt att djursjukvårdspersonal stannar kvar i rummet under undersökningen i stället för att gå ut. Ofta handlar det då om att hålla i det sövda djuret, säger hon.

Lena Hyrke tror att den starka konkurrensen i branschen bidrar till att personalen upplever att de inte hinner tänka på sin egen säkerhet.

En annan anledning till att Strålsäkerhetsmyndigheten relativt ofta har anmärkningar på djurkliniker och djursjukhus är att röntgenutrustningen köps utkasserad från humanvården.

– Då är det viktigt att se till att den är optimerad och anpassad till verksamheten, säger Lena Hyrke.

Hon tillägger att den som är osäker alltid kan vända sig till myndigheten för gratis rådgivning. Man kan också köpa en dosimeter för en billig penning och själv mäta strålningen för sin egen säkerhet.

Djursjukvården använder mer och mer röntgen. Ambulerande röntgen ökar explosionsartat, CT och dentalröntgen är på stark frammarsch, dessutom ökar besiktnings- och exportröntgen. Ovanpå det ökar antalet röntgenundersökningar av katter och andra mindre djur. Det tas också fler bilder nu än förr.

Lena Hyrkes rekommendation är:

  • Tänk efter om djuret verkligen behöver röntgas – för din egen skull.
  • Försök begränsa antalet bilder.
  • Arbetsgivare – kontrollera personalens arbetssätt.
  • Om du måste stå kvar med djuret under undersökningen – skydda dig med väst.
  • Mät stråldoserna.
  • Optimera och justera utrustningen.

Text: Ingrid Kindahl Foto Carl Larsson