Fler hönskunniga veterinärer behövs

Fler hönskunniga veterinärer behövs

Höns är fortfarande främst ett besättningsdjur. Men allt fler djurägare skaffar höns som hobby- och sällskapsdjur – och då saknas veterinärer. En som vurmar för hönan Agda är Lotta Berg, professor på SLU.

Hon är professor i miljö och hälsa, och arbetar med frågor som rör djurhållning, djurhälsa och djurskydd. Förutom höns har hon också arbetat med bland annat slakterimiljöer, kalkoner och fiskodling.

– När jag började min tjänst tog det bara några veckor innan kollegerna betraktade mig som fjäderfäexpert, eftersom jag snabbt kunde mer än dem, berättar Lotta Berg om början på sin hönskarriär.

Men i takt med att intresset för höns ökar bland privata djurägare, ökar också utrymmet för fler hönsintresserade veterinärer som är beredda att ta sig an hobbyhöns.

Detta bekräftas av SVA, där biträdande statsveterinär Ylva Lindgren får ta emot många samtal.

– Nästan varje dag blir vi uppringda av hönsägare som inte hittat någon lokal veterinär att vända sig till, säger hon.

Samtalen gäller inte bara misstänkt smittsamma sjukdomar eller parasiter, som är SVA:s egentliga område, utan också sjuka höns i allmänhet.

Läs hela hela artikeln i VeterinärMagazinet nr 6/2016.