”I hjärtat är det kor som har störst plats”

”I hjärtat är det kor som har störst plats”

Ann Lindberg är veterinär, statsepizootolog sedan juli i år och professor vid SVA. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– Det är mycket möten. Med arbetskamrater i huset, med andra myndigheter, internationella kontakter, det är möten om krisledning, riskvärdering, hanteringsfrågor och samarbetsfrågor mellan oss och andra myndigheter. Mötena driver jobbet framåt. Mellan mötena sker det vetenskapliga arbetet med granskningar, värderingar, kunskapsinhämtning och ansökningar.

Läs hela intervjun med Ann Lindberg i VeterinärMagazinet nr 6/2106.