Torrfoder kopplas till diabetes hos katt

Torrfoder kopplas till diabetes hos katt

En studie vid SLU ger vid handen att katter som åt torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter som mest fick blötfoder. Studien har bland andra gjorts av Malin Öhlund vid SLU.

Katter drabbas av en typ av diabetes som i hög grad liknar människans typ 2-diabetes. Hos människor är övervikt och brist på motion bidragande orsaker till sjukdomen. Forskare vid SLU har undersökt riskfaktorer för diabetes hos katt genom en web-baserad enkätundersökning.

Resultaten visar att övervikt är en viktig riskfaktor för diabetes också hos katt. Innekatter var drabbade i högre grad än utekatter, vilket troligen beror på att innekatter är mer inaktiva. Att ha ett glupskt ätmönster var också associerat med en högre förekomst av diabetes.

Hos normalviktiga katter kunde forskarna se att katter som åt mestadels torrfoder oftare drabbades av diabetes än katter som åt främst blötmat. Det är ännu för tidigt att säga om torrfoder verkligen är inblandat i sjukdomens utveckling, men fyndet är intressant och behöver undersökas vidare.

Genom att studien har kunnat identifiera möjliga riskfaktorer för diabetes hos katt, kan förebyggande åtgärder sättas in för att förhindra att sjukdomen utvecklas.

Källa: Framtidens djurhälsa och djurvälfärd, SLU. Länk till den vetenskapliga artikeln här