Veterinär med många hattar

Veterinär med många hattar

Claudia Lindh är veterinär i botten, men arbetar idag som global brand manager på Boehringer Ingelheim Svanova i Uppsala. Hon säger själv att hon har flera hattar, där den kommersiella hatten handlar om att sälja ELISA-diagnostik till veterinärlaboratorier, en annan om att jobba med marknadsundersökningar kopplade till forskning och utveckling. Med den sista och tredje hatten på huvudet skriver hon underlag till informationsmaterial som ska vägleda veterinärer och laboratorier när de diagnostiserar sjukdomar. Läs hela intervjun med Claudia Lindh i nr 5 av VeterinärMagazinet som utkommer v 44.