Emma Strage är din vän vid mikroskopet

Emma Strage är din vän vid mikroskopet

Emma Strage är ny diplomate i klinisk patologi vid UDS. Som klinisk patolog ägnar hon mycket tid åt att sitta vid mikroskopet där hon tittar på prover som avser hematologi och cytologi. Mycket tid går också åt att tolka resultat från klinisk/kemiska undersökningar, kvalitetssäkring av metoder och konsultation år kunder.

Hon är själv specialist i hundens och kattens sjukdomar, men hit kommer prover från alla djurslag. Mycket av grundarbetet utförs av BMA, men när något verkar udda eller är det Emma Strage och hennes kolleger som kontrollerar.

Läs hela i artikeln om Emma Strage och hur hon arbetar i nr 1 2018 av Veterinärmagazinet. Utkommer i mitten av februari.