”Jag är en del i processen om säkra livsmedel”

”Jag är en del i processen om säkra livsmedel”

Arminé Avetian är en av två länsveterinärer i Gävleborgs län. Livsmedelskontroll är hennes sakområde och den viktigaste uppgiften är att göra revision på kommunernas livsmedelskontroll.

Det innebär att hon bland annat jobbar med att tolka den svenska lagstiftningen och EU-lagstiftningen åt livsmedelsinspektörerna. En lite annorlunda sida av veterinäryrket.

– Jag hade en professor i Armenien som sade att läkaren tar hand om människan medan veterinären tar hand om mänskligheten. Så rätt!

Arminé Avetian tog sin veterinärexamen 1991 vid Veterinärhögskolan i Jerevan, Armenien. 1995 flydde hon till Sverige av politiska skäl och 2006 fick hon svensk legitimation efter TUVE-utbildning.

Läs hela intervjun med Arminé Avetian i nr 1 2018 av Veterinärmagazinet som utkommer i mitten av februari.