Många fall av salmonella hos katt

Många fall av salmonella hos katt

Hittills i år har 46 fall av bakterien salmonella upptäckts på katt, vilket är många för januari månad, rapporterar SVA.

– Antalet fall har varierat mellan åren, men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid SVA.

Salmonella är en viktig orsak till diarré hos katter. Sjukdomsbilden kan variera från infektion som inte ger några symptom till allvarlig mag-tarminfektion med feber, kräkningar och diarré. I värsta fall kan infektionen på katt leda till döden.

– Antalet fall varierar över olika år, förklarar Elina Lahti. 2016 var ett toppår hittills med 489 bekräftade fall, de flesta av dem i februari. I fjol var det totalt 129 bekräftade fall, varav fem i januari.

Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord där småfåglar matas. Där kan smittan spridas via fåglarnas avföring. Andra källor till salmonellasmitta kan vara rått kött, smittat kattfoder, smågnagare samt miljön.

SVA har hittills i år fått flera rapporter om sjuka och döda domherrar, talgoxar och andra arter som mycket väl kan vara smittade av salmonella. Men endast ett fåtal fåglar har skickats in för analys, och kan inte bekräfta att det rör sig om salmonella. Möjligen har det milda vädret och den dåliga tillgången på snö gjort att det blivit smutsigt under fågelborden tidigt under året.

Även för människor bedöms vilda fåglar och katter vara smittkällor för salmonella.

Källa: SVA