Christina Nordin ny generaldirektör för Jordbruksverket

Christina Nordin blir ny generaldirektör för Jordbruksverket efter Leif Denneberg. Regeringen har också bestämt att Jordbruksverket ska ledas av en styrelse och att det ska tillsättas en överdirektör.

Christina Nordin kommer närmast från Näringsdepartementet och tillträder som generaldirektör den 16 april 2018. Hon har en bred bakgrund från bland annat internationell handel, beredskapsfrågor och näringslivsutveckling. Christina Nordin har också flera års erfarenhet av ledarskap inom staten, både från Regeringskansliet och från Jordbruksverket.

Överdirektören beräknas tillträda 1 juni 2018 och styrelsen 1 september 2018. Målet med att stärka ledningen med en styrelse och överdirektör är bland annat att säkerställa en balanserad resursfördelning mellan myndighetens verksamheter och ett effektivt genomförande av EU-stöden.

Jordbruksverket har till uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en ökad livsmedelsproduktion. Myndigheten har det övergripande ansvaret för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik och är förvaltande myndighet för Sveriges landsbygds- och fiskeprogram.

Källa: Regeringen
Foto: Jordbruksverket

  Share: